Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding

In de individuele begeleiding geeft Hendrika inzichten zodat mensen in staat zijn om naar zichzelf, en hun ervaringen te kijken. Mensen krijgen dan de mogelijkheden om zich te ont-wikkelen of dingen te veranderen als ze dit willen. Hendrika gebruikt hiervoor haar intuïtieve vermogens.

De begeleiding is gericht op het nu, in het verleden kunnen mensen allerlei ervaringen gehad hebben. Deze ervaringen kunnen bij een nieuwe keuze van invloed zijn op deze keuze. Door hier meer inzicht in te krijgen en eventueel verandering in aan te brengen, is het makkelijker om doelen te behalen.

IMG_20200819_141046

Hendrika:

“Tijdens de begeleiding stem ik af op wie mensen in werkelijkheid zijn en geef terug van wat ik zie. Je kunt problemen niet oplossen voor mensen maar wel zicht op een situatie geven zodat mensen de ruimte krijgen om een bewuste keuze te maken.”

Aanleiding voor deze vorm van begeleiden kan zijn:

  • Problemen in relatie met anderen (werk en/of privé)
  • Groei en ontwikkelingsprocessen
  • Traumatische ervaringen
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijke en of geestelijke problemen
  • Behoefte aan coaching en supervisie
  • Keerpunt in iemand zijn leven
  • Problemen met kinderen

Helper Brink 1

Werkvorm

Tijdens een kennismakingsgesprek ontmoet Hendrika jou en jij Hendrika. Tijdens dit gesprek wordt de vraag duidelijk en welke begeleiding er mogelijk is. Hendrika leest de energie (energielezing) met betrekking tot de vraag en hieruit ontstaat een voorstel over de methode.

In een energielezing komt naar voren waar de vraag of het probleem mee te maken heeft. Dit kan met het verleden te maken hebben of met aangenomen waarheden en patronen waar iemand in vast is komen te zitten.  Door deze bewust te maken en iets in te veranderen, kan dit transformeren. Zodat iemand weer verder kan in zijn leven.Dit kan door middel van gesprekken, coaching, regressie, aangenomen waarheden en vastzittende overtuigingen onderzoeken, supervisie en energielezingen.

Ook het energetisch reinigen van huizen behoort tot de mogelijkheden.

Hendrika:

“ Ik ga er vanuit dat mensen krachtig zijn en zelf hun leven bewust kunnen creëren. Vanuit liefde begeleid ik mensen, zodat ze weer van zichzelf mogen houden.Ik ben een enthousiast mens en ben altijd in ontwikkeling. Voor mij is ontwikkelen leven.”

 Kosten

Kennismakingsgesprek (1 – 1,5 uur):           € 36,-

Sessie (1,5 – 2 uur):                                      € 84,-

Sessie bij het volgen cursus:                        € 53,-

Energielezing (2-2,5 uur):                             € 107-

Bij een energielezing vind er eerst een gesprek plaats. Op een vraag lees ik dan de energie en vind er in een tweede gesprek een terugkoppeling plaats.

Studenten en kinderen krijgen korting, neem hiervoor contact met me op.

(prijzen zijn inclusief 21% BTW)