Cursussen Intuïtief Ontwikkelen

Dit zijn vier delen die op elkaar aansluiten: delen 1, 2 en 3 zijn 10 wekelijkse lessen per deel. Deel 4 bestaat uit 10 lessen die om de 2 weken gegeven worden.

Intuïtie  betekent onmiddellijk weten. Iedereen heeft intuïtie. Bewust of onbewust, mensen gebruiken hun intuïtie dagelijks. Intuïtie is niet iets wat “letterlijk”  aan te wijzen is, je kunt het wel voelen, waarnemen en “weten”. Dit gebeurt via het lichaam. Het lichaam is een “klankbord” voor energieën. In deze 4 delen wordt er verbinding gemaakt met de verschillende levensgebieden van de mens. Bewust of niet, iedereen maakt gebruik van deze levensgebieden in het dagelijkse leven. De intentie in de cursussen Intuïtief Ontwikkelen is om jouw zijns-kwaliteit te bekrachtigen en het in liefde ervaren. Door ervaringsgerichte oefeningen ervaar je welke enorme potentie in jou aanwezig is. Je wordt je bewust van je eigen energie in relatie tot je leef- en werkomgeving en de energie van anderen. Je ware “IK” kan zich duidelijker en vrijer uitdrukken in de maatschappij. Via de chakra’s en het energieveld om je heen, je fijnstoffelijke lichamen (aura), worden de levensgebieden in de “mens” inzichtelijk en onderzocht. Je krijgt zicht op hoe energie werkt, hoe erin aanwezig te kunnen zijn en ermee om te gaan in het dagelijkse leven. Er worden handvaten aangereikt om te veranderen wat je wil veranderen. Ontwikkelingen integreren op een natuurlijke manier in het dagelijkse leven. Er wordt gewerkt met de 13 chakra’s van de kosmische mens.

Helper Brink 2

De cursus is o.a. geschikt voor mensen die:

  • Hun intuïtie willen ontwikkelen en gebruiken in het dagelijkse leven
  • Vaak dingen “oppikken” en/of veel voelen bij of van andere mensen
  • Fijngevoelig zijn
  • Met mensen werken
  • Problemen ervaren in relatie met anderen. Meer duidelijkheid in zichzelf willen hebben en hun persoonlijkheid op een liefdevolle manier willen ontwikkelen
  • Hun kracht en talenten willen duiden en ontwikkelen
  • Inzicht willen krijgen in hoe “energie” werkt

In het eerste blok lntuïtief Ontwikkelen worden de deelnemers in contact gebracht met hun manier van “hier op aarde zijn”. Er worden methodes aangereikt om dit innerlijk te onderzoeken en veranderingen op gang te brengen als men dit wenst. De energiekanalen in het lichaam openen zich. Men wordt zich bewust van het energieveld om zich heen (Aura), om actief te ontwikkelen. Men krijgt meer inzichten over waarnemen, de kracht van de aandacht, de emotionele en bewuste wil. Er worden procedures aangereikt om situaties uit het dagelijkse leven te hanteren, door ze vrij te maken van hun lading. Men krijgt meer inzichten in de verschillende niveaus van onvoorwaardelijke liefde. Na deel 1 is de basis gelegd om de cursusblokken 2 en 3 te volgen.

In de cursusblokken 2 en 3 wordt veel aandacht besteed aan het vrij maken van vormen van gebonden zijn. De cursisten gaan steeds duidelijker ervaren, dat we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn. Er wordt in deze 2 delen gewerkt met 8 van de chakra’s van de “Kosmische mens” (in totaal 13 chakra’s). Chakra’s zijn geconcentreerde energiebollen in het lichaam, verbindingspoorten, transformators die het bewustzijn vertalen naar lichaam en geest. Chakra’s corresponderen met de verschillende levensgebieden van waaruit de mens leeft. Voor deze levensgebieden zijn er procedures ontwikkeld, die er op gericht zijn het specifieke levensgebied te onderzoeken en te verruimen. Bewust worden van deze levensgebieden en de bijbehorende chakra’s, geeft dat je vrijer en makkelijker aanwezig kan zijn in situaties van het dagelijkse leven. Je ontwikkelt meer ruimte om vanuit jezelf met de ervaringen van alle dag om te gaan.

Levensgebieden van de chakra’s in de delen 2 en 3:

In het 2de deel worden de levensgebieden van 3 van de 13 chakra’s onderzocht.

–  Chakra 1 Lichaamsgebied is bij je stuitje. Gaat over leven (overleven).
–  Chakra 2 Lichaamsgebied is heiligbeen. Gaat over onze emoties en seksualiteit.
–  Chakra 3 Lichaamsgebied is plexussolar. Gaat over kracht (macht/ onmacht).

In het derde blok worden de levensgebieden van 5 van de 13 chakra’s onderzocht.

–  Chakra 5 Lichaamsgebied is hartgebied. Gaat over jouw liefde.
–  Chakra 6 Lichaamsgebied is thymusklier. Gaat over bewust aanwezig zijn.
–  Chakra 7 Lichaamsgebied is keel. Gaat over communicatie, creativiteit en individuele expressie.
–  Chakra 9 Lichaamsgebied is hypofyse (3de oog). Gaat over alle vormen van waarnemen en “helder zien”. Tevens het hoger telepathisch kanaal, gaat over telepathische communicatie en geestkracht.
–  Chakra 11 Lichaamsgebied is fontanel. Gaat over in liefde verbonden zijn” en informatie over jouw “helder weten”.

Levensgebieden van de chakra’s in deel 4:

In het vierde deel worden de levensgebieden van de 5 nieuwe chakra’s onderzocht die in ontwikkeling zijn:

–  Het (4de) miltchakra, geeft informatie over je persoonlijkheid en beschermt het lichaam als filter voor kosmische en astrale invloeden.
–  Het (8ste) kosmisch doorstromingschakra, deze reguleert en verbind de ontwikkeling en groei van de ziel naar de mens.
–  Het (10de ) epifyse chakra, heeft te maken met “innerlijk schouwen”. Verwerkt het uiterlijke zien naar het innerlijke.
–  Het (12de) transformatiechakra, het vermogen tot transformeren(omvormen), iets kunnen veranderen.
–  Het (13de ) transmutatiechakra, vormgever van de kosmische verbanden, heeft te maken met de overgang van de ene dimensie naar de andere en het vermogen tot her-creatie.

Er is ruimte voor het delen van ervaringen. Vooraf is er een introductieles en een kennismakingsgesprek.