Training Chetana, bewust zelfmanagement en communicatie

Training Chetana

Bewust zelfmanagement en communicatie

Chetana is een Sanskriet woord voor bewust-zijn

foto chetana 1

De Training Chetana is een 8 daagse training en wordt gegeven in 2 weekenden van 3 dagen en een weekend van 2 dagen

Door de opzet van de training, geeft het cursisten om:       

 • Wakker aanwezig te zijn in het hier en nu
 • Gebruik te maken van het kosmische aspect in jezelf
 • In onvoorwaardelijke liefde ervaren “wat er is”
 • Omgaan met datgene wat zich aandient
 • Jezelf zijn in communicatie met anderen
 • Bewuste en doelgerichte keuzes maken

Training chetana creëert een stevig fundament voor de dingen die je wil doen en bereiken in je leven zoals in relaties met o.a. partner, kinderen, collega’s, je werk/beroep en de mensen waar je mee of voor werkt. Deze training brengt je opnieuw in contact met het waarnemingskanaal in jezelf, waardoor de fysieke wereld op een nieuwe manier gevoeld en ervaren kan worden. Je wordt je bewust van de verschillende niveaus van uitwisseling in communicatie met anderen, zowel de letterlijke als de onzichtbare, telepathische communicatie. Door bewust te worden van de krachtige invloed daarvan op gedrag en ervaringen in het dagelijkse leven, wordt duidelijker welke positie jijzelf daarbij in kunt nemen. Communicatie verloopt soepeler voor jezelf en voor de ander omdat het inzicht geeft in           “wat van jouw is” en “wat van de ander”.

Het is een ervaringsgerichte training, die de basis vormt voor alles wat je doet en het bewustzijn enorm activeert. Het geeft dat je makkelijker en op een voor jouw natuurlijke manier, je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen op een liefdevolle manier. Het is een goede basis voor ontwikkelingen in bewustzijn en voor het maken van eigen en /of andere keuzes. Keuzes te maken vanuit jouw verlangen, vanuit jouw hart.

Training Chetana doen is een avontuur aangaan met “jezelf”.


Herken je één of meerdere van de onderstaande punten, dan kan deze training jouw veel geven: 

 • Vast zitten in (oude) ideeën en overtuigingen die niet meer voor je werken.
 • Meer inzicht willen krijgen in jezelf en bewust vorm willen geven aan jouw persoonlijkheid.
 • Bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, kracht, begaafdheid en talenten en deze verder willen ontwikkelen.
 • Het gevoel hebben, dat je in ervaringen van alle dag blijft “hangen”
 • Vaak dingen oppikken en/of veel voelen bij of van anderen en/of sferen.
 • Je hart wil volgen op een liefdevolle manier
 • Bewust wil worden van je geestkracht, “de kracht van je aandacht”
 • Op een ‘keerpunt’ in je leven staan en (andere) keuzes moet maken.
 • Professioneel met mensen werkt of wilt gaan werken.
 • Een basis in jezelf wil creëren waar vanuit je in het hier en nu aanwezig kan zijn en om wil gaan met wat er op je pad komt.
 • Een stevig fundament wil creëren voor verdere ontwikkelingen in jouw bewustzijn.
 • Wil ontwikkelen in het bewust keuzes maken en doelen stellen vanuit je verlangen, vanuit je hart en dit ook leven in de maatschappij.
 • Het gevoel hebben van :’ik wil het graag, maar ik kan het niet” of “ik durf niet, maar het is nog steeds een wens”.

In Training Chetana gaat de aandacht naar de thema’s:

 • Overtuigingen en ideeën: Mensen zijn uniek,  er is er maar één van de mens die jij bent. Je hebt je eigen overtuigingen en ideeën. Zonder overtuigingen en ideeën kan je op aarde niet leven. Je zou dan alleen kunnen waarnemen, en niet meer ervaren. Door het onderzoeken van je Bewuste-en onbewuste overtuigingen en ideeën bewust te kunnen kiezen en te veranderen als je dat wilt.
 • Aandachtsoefeningen: Mensen doen van alles met hun aandacht. Daar waar je bent met je aandacht, wordt zichtbaar. Het verschil in jezelf ervaren, waar je bent met je aandacht bij de vragen: “wat vind ik”, “wat zie ik” en “wat voel ik”. Aandacht speelt eigenlijk een belangrijke rol door de gehele training
 • Fijnstoffelijke lichamen: Het fysieke lichaam is een klankkast voor energieën, de fijnstoffelijke lichamen (aura) vibreren in je fysieke lichaam. Elk fijnstoffelijk lichaam correspondeert met een levensgebied van waaruit mensen leven. Deze methode is ontwikkeld om de communicatie tussen de verschillende levensgebieden, aspecten van de mens te herstellen.
 • Ervaren/voel-, label- en afstemoefeningen: In dit individuele proces is de begeleiding individueel.Er komt veel bij elkaar in deze oefeningen: waarnemen, voelen hoe het voelt, het lichaam als klankbord en achteraf de ervaring. Mensen zijn “gevoelswezens”. In Training Chetana wordt veel aandacht besteed aan deze oefeningen. Je kunt alles voelen. Ieder mens is uniek en heeft eigen ervaringen. Stap voor stap worden de verschillende niveaus van voelen duidelijk, inzichtelijk en hanteerbaar.
 • Transformeren: Het omzetten, uit je systeem halen van ideeën, overtuigingen en creaties die niet meer vóór jou werken. Met de intentie om bewust vanuit het hier en nu invulling aan te geven.
 • Intentieoefeningen: Het bewust creëren van intenties. Bewust worden van hoe intenties werken. Weten wat je “werkelijke” intenties zijn. Herkennen vanuit welk niveau in jezelf je bewuste intenties kan creëren. In je hart “weet je” wat je werkelijk wilt. Het herkennen en ruimen van tegenwerkende intenties in je systeem die je al eerder gecreëerd hebt. Het bewust creëren van intenties in het ‘hier en nu’ geeft richting aan je leven.
 • Identiteiten: In vrijheid vorm geven aan jouw unieke zelf. Om hier op aarde te kunnen functioneren nemen we identiteiten aan. Middels deze identiteiten maken we bekend hoe we graag “gezien willen worden” in de maatschappij. Als je iets bewondert of afwijst in de ander, mag je er zelf geen gebruik van maken. Er gaat dan veel aandacht naar het “net zo willen zijn” of naar “het niet mogen zijn”. Het is belangrijk om de ídentificatie’ met een identiteit die er kan ontstaan, op te heffen. Dan is er ruimte om jouw unieke zijn tot uitdrukking te brengen d.m.v. identiteiten die in vrijheid gekozen zijn en vanuit je eigen ‘natuurlijke zijn’ ingevuld worden.
 • Doelen: Alle ingrediënten uit de training komen in het “doelen”weekend bij elkaar.                                                                                                                                                Het belang van doelen. Mensen die geen of geen duidelijke doelen hebben, hebben geen richting en handelen vaak willekeurig. Het stellen van doelen en je ermee kunnen  verbinden, kan bepalend zijn voor de kwaliteit van iemands leven. Als je je doel weet, is je intentie duidelijk en weet je je focus. Als je je doel weet, is je intentie duidelijk en weet je je focus. Je kan dan makkelijker, duidelijker ja of nee zeggen bi j alles wat er op je afkomt in het leven.
 • Weerstand en verlangen te herkennen aan: “ik wil het graag, maar ik kan het niet”of “ik durf niet, maar het is nog steeds een wens”. In een dualiteit zitten weerstand en verlangen eigenlijk in één gefixeerde stroom. Er gebeurt niets, maar het gaat ook niet weg. Je kunt deze weerstand-verlangen in je doelen neutraliseren,zodat je uit de fixatie komt en weer vrijheid van keuze hebt.

training Chetana is geen groepsproces, mensen doen de training op hun eigen ritme en niveau, ze worden daarbij op een liefdevol manier begeleid. Door de opzet van de training en de volgorde van de thema’s, komen mensen op een natuurlijke manier bij de volgende stap. Vaak geven ze die zelf al aan.


Praktische informatie

 • Met elke deelnemer vind een individueel gesprek vooraf plaats
 • Er wordt gewerkt vanuit het hier en nu. In het hier en nu komen verleden, heden en toekomst bij elkaar
 • Tijdens de training ontwikkel je, via concrete praktijkgerichte oefeningen en door directe persoonlijke ervaringen
 • De inhoud van het programma en de aard van de oefeningen zijn afwisselend
 • Het merendeel bestaat uit persoonlijke begeleiding en er zijn gezamenlijke oefeningen
 • Er zijn oefeningen die je individueel doet en met coachen van andere deelnemers.
 • De training is niet therapeutisch, maar kan wel een therapeutische uitwerking hebben. Door de opzet van de training en het materiaal geeft het eerder een “speelse sfeer met humor”
 • De training wordt begeleid door Hendrika Eekma, in samenwerking met anderen
 • Deze training vind één keer per jaar plaats in het najaar.(soms ook in het voorjaar)
 • De training wordt gegeven in 8 dagen: 2 weekenden van 3 dagen en een weekend van 2 dagen.
 • De data: verschijnt in de nieuwsbrief. Zie ook het kopje: ‘nieuws’
 • Tijd: de weekenden beginnen op vrijdagmorgen om 9.30 uur, het laatste weekend zaterdag om 9.30 uur. De andere dagen om 8.30 uur. De dagen eindigen rond 18.30 uur en zondag om 17.00 uur.
 • Bijdrage:€ 995,00. Dit is inclusief: lesmateriaal, koffie/thee en lunch
 • Plaats: er wordt nog naar een geschikte locatie gezocht.
 • Voor de opleiding Intuïtief Begeleiden is de Training Chetana tevens het 2de deel. Dit zonder het laatste weekend, omdat het thema “doelen” verwerkt is in de opleiding